CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 3 - 3. 4. 2019
ZZ č. 3 - 3. 4. 2019 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 3/2019
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 3. 4. 2019 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda ml.

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání prodeje 3 stavebních parcel
3. Projednání smlouvy a schválení smlouvy o směně pozemků
4. Úprava bytu a výměna oken v budově zámku
5. Vytvoření 1 pracovního místa
6. Úprava veřejné zeleně
7. Pálení čarodějnic
8. Provedení invetarizace majetku
9. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Miroslav Klouda, Jiřina Maksimová
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

V současné době jsou 3 zájemci na zakoupení stavebních parcel v lokalitě na dole u Mšena – p. Magnusek, p. Zabilanský a p. Novotný.
Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji těmto zájemcům za stanovenou cenu 450 Kč/m2. Kupující zaplatí kromě kupní ceny také náklady za el. jistič a vodovodní přípojku.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Zastupitelstvu obce byl doručen návrh směnné smlouvy mezi obcí a p. Vaňkovou (čp. 9). Hodnota směnnovaných pozemku od obce je 660 Kč a hodnota směnovaných pozemků od p. Vaňkové je 2.030 Kč. Směna bude provedena bezúplatně. Starosta zajistí podpis smlouvy a souhlas stavebního úřadu.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Schůzka k projednání úpravy bytů a výměně oken v budově zámku byla naplánována na pátek 29.3. Ze strany památkového úřadu byla tato schůzka zrušena. Další termín schůzky je stanoven na 9.4.

k bodu 5:

Obecní zastupitelstvo rozhodlo o vytvoření 1 pracovního místa „dělník na údržbu a úklid obce“. Toto místo bude obsazeno p. Milanem Puchríkem.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Starosta obce informoval zastupitele o tom, že v pátek 5.4.2019 přijde od obce firma „Pavouci“ a bude provádět prořez stromů v obci.

k bodu 7:

Zastupitelstvo obce se dohodlo na tom, že 30.4.2019 bude na místním hřišti podpálena tradiční hranice – pálení čarodějnic. Dětem bude obec hradit občerstvení, které zajistí nájemce obecní hospody.
V pátek dne 3.5.2019 bude položena kytice k pomníku padlých ve 2. světové válce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 8:

Starostou obce byl navržen termín inventarizace obecního majetku – ve středu 10.4.2019 od 17 hodin. Této inventarizace se zúčastní předseda inventarizační komise Miroslav Klouda a členové komise – Lenka Tylová a Lubor Saska.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Miroslava Kloudu a paní Jiřinu Maksimovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastuuitelstvo obce souhlasí s odprodejem 3 stavebních parcel za cenu 450 Kč/1 m2 a pověřuje starostu obce projednání tohoto prodeje se zájemci o tyto parcely.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje provedení bezúplatné směny pozemků mezi obcí a p. Vaňkovou a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.
f) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plánované schůzce se zástupcem pozemkového úřadu v budově zámku.
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s vytvořením 1 pracovního místa na obce a s obsazením tohoto místa panem M. Puchríkem.
h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o úpravách zeleně v obci.
i) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o chystaných kulturních akcích – pálení čarodějnic a položení kytice k pomníku padlých.
j) Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým termínem provedení inventarizace obecního majetku.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 3.4.2019

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Miroslav Klouda, Jiřina Maksimová

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Čtvrtek, 16 květen 2019 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement