CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 3 - 17. 6. 2020
ZZ č. 3 - 17. 6. 2020 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 3/2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 17.6.2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda ml.
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Program jednání:
1. Zahájení
2. Projednání zvýšení příspěvku pro SOK
3. Informace o hospodaření SOK s.r.o.
4. Informace o práci na vstupní bráně a bytu
5. Informace o možnosti vytvoření stavební parcely
6. Informace o výstavbě cyklostezky
7. Vývoj obecního rozpočtu na straně příjmů
8. Stanovení termínu dětského dne
9. Závěr
K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Jiřina Maksimová, Lenka Tylová
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 2:
Na valné hromadě Sdružení obcí Kokořínsko bylo odhlasováno zvýšení příspěvku ze 30 Kč na 60 Kč na jednoho obyvatele. Zastupitelstvo žádá o možnost nahlédnutí do hospodaření sdružení.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 3:
Starosta obce informoval zastupitele o hospodaření společnosti SOK s.r.o. autobusová doprava. Společnost bude vyřazovat 1 autobus. Na r. 2020 je požádáno o dotaci na 2 nové autobusy. Tato dotace letos nebude přidělena, bude tedy čerpána až v r. 2021.
Zisk společnosti za r. 2019 je 557.558 CZK. Tato částka je převedena do hospodaření dalšího roku.
 
k bodu 4:
Starosta informoval zastupitele o probíhajících pracech na vstupní bráně k budově zámku. Bylo požádáno o dotaci – byla přislíbena ve výši 300.000 CZK.
Na úpravu bytů v budově zámku bylo vydáno stavební povolení. U bytu v přízemí je třeba dodělat podlahy, sprchový kout, kuchyňskou linku, WC. Jednotlivé byty budou kolaudovány samostatně po dokončení.
 
k bodu 5:
Starosta obce informoval zastupitele o možnosti vytvoření 1 stavební parcely na pozemku p.č. 619/7. Jedná se o parcelu mezi domem p. Skaly a p. Gála. Část určenou pro stavbu bude nutné oddělit geometrickým plánem.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 6:
Starosta obce informoval zastupitele o výstavbě cyklostezky na dole mezi Stránkou a Mšenem na k.ú. Mšeno.
 
k bodu 7:
Starosta informoval zastupitele o vývoji obecního rozpočtu na straně příjmů – z důvodu epidemie COVID budou nižší příjmy ze státního rozpočtu. V případě potřeby bude obec čerpat z rezerv vytvořených v minulých letech a pověřuje starostu obce k rozpočtové změně.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 8:
Předsedkyně kulturní komise navrhla datum uspořádání náhradního dětského dne, který se z důvodu karantény nemohl uskutečnit. Nový termín je stanoven na 29.8.
Budou probíhat hry na hřišti, starosta se pokusí zajistit hasiče, policii.
 
Závěr
– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Jiřinu Maksimovou a paní Lenku Tylovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastuitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku pro Sdružení obcí Kokořínka a pověřuje starostu zajištěním možnosti nahlédnout do hospodaření sdružení.
e) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o hospodaření společnosti SOK s.r.o. autobusová doprava.
f) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o pracech probíhajících na opravách zámku.
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s vytvořením stavební parcely na pozemku p.č. 619/7.
h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o výstavbě cyklostezky mezi Stránkou a Mšenem na k.ú. Mšeno.
i) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o vývoji rozpočtu r. 2020 a souhlasí s čerpáním prostředků z rezerv minulých let v případě potřeby a pověřuje starostu k rozpočtové změně.
j) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o termínu konání dětského dne.
 
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
 
Ve Stránce dne 17.6.2020
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Ověřovatelé: Jiřina Maksimová, Lenka Tylová
 
Starosta: Štefan Dvorščík
 
Aktualizováno ( Středa, 15 červenec 2020 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement