CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 4 - 30. 6. 2021
ZZ č. 4 - 30. 6. 2021 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 4/2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 30. 6. 2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Josef Kalivoda, Miroslav Klouda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

  • 1. Zahájení
  • 2. Určení částky na pomoc obcím postiženým živelnou katastrofou
  • 3. Úprava cesty ke Mšenu
  • 4. Závěr
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Jiřina Maksimová
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 2:
Zastupitelstvu obce rozhodlo o zaslání finanční pomoci obcím postiženým živelnou katastrofou.
Obce Hrušky u Břeclavi – 25.000 Kč
Obec Lužice – 25.000 Kč
Obec Mikulčice – 25.000 Kč
Městys Moravská Nová Ves – 25.000 Kč
Finanční prostředky na pomoc obcím budou zaslány z finančního přebytku minulých let.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 3:
Z řad zastupitelstva byl vznesen požadavek na úpravu cesty ke Mšenu. Cesta bude zpevněna drobným štěrkem.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Závěr
– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
  • a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
  • b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Jiřinu Maksimovou a pana Josefa Kalivodu.
  • c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
  • d) Zastupitelstvo obce souhlasí s finanční podporou pro obce postižené živelnou katastrofou ve výši 25.000 Kč pro každou ze 4 zasažených obcí – Hrušky, Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves.
  • e) Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou cesty ke Mšenu.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.00 hodin.
Ve Stránce dne 30.6.2021
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Jiřina Maksimová, Josef Kalivoda
Starosta: Štefan Dvorščík

 

 
< Předch.   Další >
Advertisement