CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu
Bohuzel. Flash player neni nainstalovan nebo je zastaraly.Zde najdete aktualni verzi potrebnou pro zobrazen� teto casti.

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Aktuality arrow Upozornění k dani z nemovitosti 2009
Upozornění k dani z nemovitosti 2009 Tisk E-mail

Upozornění k dani z nemovitostí pro rok 2009

Ve všech katastrálních územích v působnosti Finančního úřadu v Mělníce došlo ke změně ceny půdy pro výpočet daně z nemovitosti dle vyhlášky 412/2008 Sb..
Tím dochází ke změně daňové povinnosti pro rok 2009 všem poplatníkům, kteří vlastní ornou půdu, vinice, chmelnice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzivním chovem ryb.

Ke změně koeficientu pro výpočet daně ze stavebních pozemků, obytných domů a příslušenství k obytným domům, bytů a ostatních nebytových prostor dochází v obcích:
Cítov, Dolní Beřkovice, Mšeno, Vysoká /KÚ Bosyně, Strážnice, Střednice, Chodeč, Rymáň/, Střemy /KÚ Jenichov/.

K zavedení místního koeficientu došlo v obci Nebužely. Při výpočtu daně z nemovitosti se místní koeficient nevztahuje na ornou půdu, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty.

Na výše uvedené změny se nepodává daňové přiznání. Nová výše daně bude sdělena poplatníkům zasláním platebního výměru nebo hromadným předpisným seznamem, který bude vyložen k nahlédnutí na Finančním úřadě v Mělníce.


Všem poplatníkům bude zaslána daňová složenka s uvedením správné výše daně.


Komplexní pozemkové úpravy v r. 2008 byly dokončeny a zapsány do katastru nemovitostí v katastrálním území Střednice a částečně provedeny v katastrálním území Liblice, Tupadly a Želízy .

Občané, jejichž pozemků se dotkly pozemkové úpravy, mají povinnost podat na tyto změny řádné nebo dílčí daňové přiznání k dani z nemovitostí pro rok 2009. V tomto daňovém přiznání budou uvedena nová parcelní čísla a výměry pozemků, které byly dříve ve zjednodušené evidenci a byly začleněny do honů a většinou pronajaty zemědělským podnikům, které za ně platili daň z nemovitosti. Po provedených pozemkových úpravách mají vlastníci pozemků povinnost nemovitosti přiznat v daňovém přiznání a daň z nemovitostí uhradit podle stavu k 1. lednu 2009. Daňová přiznání je třeba podat na finanční úřad do 2. února 2009 .

Daňová přiznání jsou povinni podat do konce ledna každoročně i všichni další vlastníci nemovitostí, u kterých došlo oproti posledně podanému daňovému přiznání k nějaké změně ať ve vlastnictví nemovitostí, výměře, označení nebo využití.

Daň z nemovitosti je splatná do 31. května, pokud nepřesáhne částku 5 000,- Kč.

Pokud přesáhne částku 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Daň z nemovitostí je splatná u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu ve dvou splátkách, a to do 31.8. a do 30.11. běžného zdaňovacího období.

V případě nejasností se informujte na Finančním úřadě v Mělníce buď osobně v úřední dny pondělí a středa od 8 do 17 hod., nebo na tel. čísle 315 639 772, 315 639 762 a 315 639 761.

Ing. Eva Šedivá
vedoucí oddělení majetkových daní a ostatních agend

Aktualizováno ( Neděle, 11 leden 2009 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement