CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 7 - 12. 10. 2022
ZZ č. 7 - 12. 10. 2022 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 7/2022

z ustanovujícího zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 12. 10. 2022 v 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda, Josef Kalivoda
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Program jednání:
 
1. Zahájení
2. Ustanovení předsedů komisí
3. Výzdoba vánočního stromu
4. Odměna pro kronikáře a předsedu přestupkové komise
5. Určení poplatku za svoz komunálního odpadu
6. Určení střednědobého výhledu 2023 – 2025 a návrh rozpočtu pro r. 2023
7. Informace o budování parkoviště a bytu č. 5
8. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné. Pan Dvorščík prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Zastupitelům byl předložen ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Lenka Tylová
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 2:
Starosta obce ustanovil za předsedu kulturní komise paní Lenku Tylovou. Za členy této komise byly ustanoveny paní Jitka Kalivodová a paní Jana Kloudová. Za předsedu přestupkové komise byl ustanoven pan JUDr. Vladimír Šámal. Členové jsou pan Josef Kalivoda a pan Lubor Saska.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 3:
Poté starosta informoval o plánované výzdobě vánočního stromu. Byla zakoupena výzdoba/osvětlení a práci na výzdobě zajistí pan Beneš.
 
k bodu 4:
Dále byl projednán návrh odměny pro kronikáře a předsedu přestupkové komise.
Návrh – odměna ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 5:
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na úpravu poplatku za svoz komunálního odpadu. Nová výše poplatku bude stanoveno obecně závaznou vyhláškou.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 6:
Zastupitelstvo obce projednalo střednědobý výhled 2023 – 2025 a návrh rozpočtu pro r. 2023.
Návrh střednědobého výhledu:
r. 2024 příjmy 5.385.000 Kč výdaje 5.910.000,- Kč
r. 2025 příjmy 5.500.000 Kč výdaje 6.100.000,- Kč
 
Návrh rozpočtu pro r. 2023 – příjmy 5.297.100,- Kč; výdaje 6.434.200,- Kč
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 7:
Poté starosta informoval přítomné zastupitele o budování parkoviště u budovy zámku a bytu č. 5. Pro byt č. 5 musí být vypracován nový projekt – úpravy pro lepší využití plochy bytu.
Zemědělská společnost Stránka přispěje částkou 35.000,- Kč na vybudování parkoviště.
 
Závěr
– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Lenku Tylovou a pana Josefa Kalivodu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo souhlasí s ustanovením předsedů a členů kulturní a přestupkové komise.
e) Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o výzdobě vánočního stromu a budovy obecního úřadu.
f) Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro kronikáře a předsedu přestupkové komise ve výši 5.000,- Kč.
g) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o chystané úpravě poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.
h) Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled pro r. 2023 - 2025 a návrh rozpočtu pro r. 2023.
i) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o probíhající výstavbě parkoviště a bytu č. 5 v budově zámku.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20.30 hodin.
 
Ve Stránce dne 12.10.2022
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Lenka Tylová, Josef Kalivoda
 
Starosta: Štefan Dvorščík

 

Aktualizováno ( Středa, 26 říjen 2022 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement