CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č.1 - 4. 2.2009
ZZ č.1 - 4. 2.2009 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 1/2009
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 4.2.2009 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Milan Hrobár, Lenka Tylová

Omluveni: Václav Benda, Alena Vyskočilová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Akce pro r. 2009, návrh rozpočtu
3. Požadavek na opravu silnic
4. Kulturní akce r. 2009 – zábava OÚ, pouť
5. Nařízení vlády o odměnách zastupitelů
6. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 5 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lenka Tylová, Josef Kalivoda

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Návrh akcí pro r. 2009:
a) dokončení kořenové čistírny odpadních vod
b) opravy vodotečí v obci
c) zakoupení techniky na sekání větších travnatých ploch - do konce měsíce února zakoupit traktor od firmy Mounfield tak, aby bylo možno využít nabízených slev
d) příprava nové vyhlášky o poplatcích (především poplatky za odvoz komunálního odpadu)
e) prověřit lípy v obci – nebezpečí úrazu
f) pořízení laviček na hřiště
g) úklid černé skládky pod Tajnou

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Starosta projedná se zástupcem Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště celkovou údržbu silnic, které procházejí obcí – opravy, svodidla,…

k bodu 4:

Určení termínu zábavy a poutě:

zábava – podle možnosti zajištění hudby – prověří L. Tylová.
Termín poutě: 27. a 28. června.

A. Vyskočilová projedná možnost zajištění odpoledního programu – rytířský turnaj, soutěže pro děti.

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. došlo k úpravě odměn pro členy zastupitelstva:
neuvolnění zastupitelé: 280 + 180 = 460,- Kč
předseda kulturní komise: 850,- Kč
místostarosta: 7509,- Kč + 1304,-/100 obyvatel = 7509 + 3912 = zaokrouhleno 11430,- Kč
starosta: 9131,- + 1304,-/100 obyvatel = 9131 + 3912 = zaokrouhleno 13050,- Kč

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Lenku Tylovou a pana Josefa Kalivodu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo souhlasí s plánovanými akcemi pro r. 2009 a pověřuje starostu zajištěním koupě traktoru na sekání travnatých ploch.
e) Zastupitelstvo pověřuje starostu projednáním oprav silnic se zástupcem Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště panem Chlastákem.
f) Zastupitelstvo souhlasí s plánovaným termínem poutě a pověřuje paní Vyskočilovou projednáním programu této poutě.
g) Obecní zastupitelstvo souhlasí s odměnami pro zastupitele podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.


Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 4.2.2009

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Lenka Tylová a Josef Kalivoda

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 04 březen 2009 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement