CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 1 - 18. 1. 2023
ZZ č. 1 - 18. 1. 2023 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 1/2023

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 18.1.2023 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Josef Kalivoda, Miroslav Klouda
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Program jednání:
 
1. Zahájení
2. Smlouva o smlouvě budoucí s firmou CETIN
3. Projednání instalatérských a topenářských prací – byt č. 5
4. Stavební práce – byt č. 5
5. Dodatek č. 4 Smlouva o vedení mzdového účetnictví
6. Informace o čerpání rozpočtu r. 2022
7. Nařízení vlády 318/2017 Sb. – odměny zastupitelů
8. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Lubor Saska
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 2:
Obecnímu zastupitelstvu byla doručena k projednání Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou CETIN – položení optického kabelu přes parcelu p.č. 1557. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu 5.000,- Kč – jednorázová úplata.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 3:
V budově zámku v bytě č. 5 probíhají v současné době instalatérské a topenářské práce:
nabídka od fy Tůma – hrubé rozvody 42.152,- Kč bez DPH
- další instalatérské práce 56.645,- Kč bez DPH
- rozvody topení a el. kotel 141.569,- Kč bez DPH
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 4:
V bytě číslo 5 v budově zámku jsou v současné době také prováděny kompletní stavební práce:
cenová nabídka od fy Eproreal – 409.000,- Kč bez DPH
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 5:
Zastupitelstvu obce byl doručen Dodatek č. 4 Smlouvy o vedení mzdového účetnictví – navýšení úhrady za vedení mzdového účetnictví o 10 % na 11.495,- Kč.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
k bodu 6:
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s čerpáním rozpočtu za r. 2022.
 
k bodu 7:
Zastupitelstvo obce projednalo nařízení vlády 318/2017 Sb. o odměnách neuvolněných zastupitelů od 1. 2. 2023.
Návrh: starosta obce 26.820,- Kč
místostarosta obce 15.130,- Kč
předseda kulturní komise 2.060,- Kč
odměny členů zastupitelstva 1.300,- Kč
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Závěr – byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a pana Lubora Sasku.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí s firmou CETIN a pověřuje starostu uzavřením následné smlouvy.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na provedení instalatérských a topenářských prací od fy Tůma a provedení kompletních stavebních prací od fy Eproreal.
f) Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o vedení mzdového účetnictví.
g) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu za r. 2022.
h) Zastupitelstvo obce schvaluje odměny starosty, místostarosty, předsedy kulturní komise a členů zastupitelstva v navrhované výši od 1. 2. 2023.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
Ve Stránce dne 18. 1. 2023
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Lubor Saska
Starosta: Štefan Dvorščík

 

Aktualizováno ( Pondělí, 06 březen 2023 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement