CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č.2 - 4. 3.2009
ZZ č.2 - 4. 3.2009 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 2/2009
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 4.3.2009 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Václav Benda, Lenka Tylová
Omluveni: Milan Hrobár, Alena Vyskočilová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Rozpočet r. 2008
3. Návrh rozpočtu r. 2009
4. Zřízení pracoviště Czech-Point
5. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal pfítoniné. Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 5 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Václav Benda, Josef Kalivoda

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Hospodářka paní Bendová přečetla čerpání rozpočtu r. 2008
Příjmy r. 2008: 3.012.133,- Kč
Výdaje r. 2008: 2.221.166,- Kč
Úspora r. 2008: 790.967,- Kč

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Návrh rozpočtu r. 2009 – paní Bendová přečetla návrh rozpočtu pro r. 2009:

příjmy 2009: 2.743.400,- Kč
výdaje 2009: 3.364.000,- Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 620.600,- Kč bude hrazen z přebytku r. 2008

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

V kanceláři Obecního úřadu bude zřízeno pracoviště Czech-point. Bude požádáno o dotaci z Integrovaného operačního programu z EU – z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dotace může být poskytnuta až do výše 85 % (až do výše 93.927,- Kč.), 15 % pořizovací ceny hradí obec. Pro poskytování údajů budou vyškoleni 2 pracovníci – p. Kloudová a pan Ing. Štefan Dvorščík.
Před zřízením tohoto pracoviště je potřeba kancelář obecního úřadu vybílit a zakoupit stůl pod počítač.

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Václava Bendu a pana Josefa Kalivodu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočet r. 2008.
e) Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtem pro r. 2009.
f) Zastupitelstvo souhlasí se zřízením pracoviště Czech-Point a pověřuje starostu vypracováním žádosti o dotaci na zřízení tohoto pracoviště.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.00 hodin.

Ve Stránce dne 4.3.2009

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Václav Benda, Josef Kalivoda

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 04 březen 2009 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement