CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 6 - 25. 10. 2023
ZZ č. 6 - 25. 10. 2023 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 6/2023

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka 

konaného dne 25. 10. 2023 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lubor Saska, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Jiřina Maksimová, Josef Kalivoda, Miroslav Klouda
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
 
Program jednání:
1. Zahájení
2. Informace o zveřejnění rozpočtového výhledu na r. 2024 – 2026 a rozpočtu na r. 2024
3. Informace o výstavbě bytu č. 6
4. Informace o stavebních pracech v zámku
5. Rozpočtové opatření
6. Projednání kulturních akcí do konce roku 
7. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0             proti návrhu 0  
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Jiřina Maksimová, Lubor Saska
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
k bodu 2: 
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o zveřejnění rozpočtového výhledu na r. 2024 – 2026 a o zveřejnění návrhu rozpočtu. Tyto dokumenty byly zveřejněny 11.10.2023.
 
k bodu 3:
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o probíhajících pracech v bytě č. 6. 
 
k bodu 4:
Dále starosta obce informoval o celkové opravě hlavní chodbyv patDále starosta obce informoval o celkové opravě hlavní chodby v patře zámku. Bude tam vybudován nový strop a nové rozvody elektřiny.
 
k bodu 5: 
Obecnímu zastupitelstvu bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 4 – na kapitole bytové hospodářství bude navýšena částka o 1 milion CZK. 
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
k bodu 6:
Kulturní komise do konce roku uspořádá tyto kulturní akce: 
- Haloweenský průvod 28.10.
- zájezd do Polska 17.11.
- rozsvěcení vánočního stromu 2.12.
- mikulášská nadílka pro děti 3.12.
- posezení pro seniory 9.12.
 
Závěr
– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:
a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Jiřinu Maksimovou a pana Lubora Sasku. 
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová. 
d) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o zveřejnění rozpočtového výhledu na r. 2024 – 2026 a návrhu rozpočtu na r. 2024.
e) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o probíhajících pracech v bytě č. 6 v budově zámku a o celkové opravě hlavní chodby v patře v budově zámku.  
f) Zastupitelstvo obce souhlasí schvaluje rozpočtové opatření č. 4 a prověřuje starostu obce a hlavní účetní provedením tohoto opatření. 
g) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o chystaných kulturních akcích do konce r. 2023.
Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0 
 
Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
Ve Stránce dne 25.10.2023
 
Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Jiřina Maksimová, Lubor Saska
Starosta: Štefan Dvorščík
 
 
Další >
Advertisement