CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Opravné prostředky Tisk E-mail

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na Obecního úřad nebo poštou na adresu Obecní úřad Stránka, Stránka 70, 277 35 Mšeno.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí nebo od uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele,číslo jednací rozhodnutí ( pokud bylo vydáno ) a proti čemu se žadatel odvolává.

Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

Proti opatření starosty nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Soudní přezkoumání - Došlo-li rozhodnutím odboru, či orgánu města ke zkrácení práv fyzické, či právnické osoby, lze podat v souladu s § 47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 
< Předch.   Další >
Advertisement