CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č.3 - 22. 4.2009
ZZ č.3 - 22. 4.2009 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 3/2009
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 22.4.2009 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

 

Přítomni: Štefan Dvorščík, Václav Benda, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Alena Vyskočilová, Lenka Tylová, Milan Hrobár

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1.Zahájení
2.Vypracování žádosti na dotaci na výstavbu kořenové čistírny
3.Projednání žádosti o dotaci na odstranění černých skládek v obvodu obce
4.Žádost o příspěvek na výlet dětí z MŠ
5.Určení sociálního pracovníka do komise „Komunitní plánování sociálních služeb v regionu svazku obcí Sdružení obcí Kokořínska“
6.Taneční zábava, pálení čarodějnic
7. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Milan Hrobár, Alena Vyskočilová

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

 

 

 

k bodu 2:

Obec potřebuje vypracovat žádost o dotaci na výstavbu kořenové čistírny – sběr žádostí probíhá do 15.5.2009 na Fondu životního prostředí Středočeského kraje.
Obec dostala nabídku od firmy Sigmín na vypracování této žádosti o dotaci. Úhrada za vypracování této žádosti – 10.000,- Kč bez DPH. Faktura by byla splatná až po předání žádosti a potvrzení převzetí Středočeským kraje.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Firma Sigmín nabídla také zpracování žádosti o dotaci na odstranění černých skládek v katastru obce Tajná. Žádost by byla vypracována za cenu 8.000,- Kč. Po předběžném projednání s firmou AVE a po místním šetření přímo na skládce, firma AVE odhadla náklady na likvidaci této skládky na 150.000,- Kč. Obec nechá vypracovat dotaci a pokud tuto dotaci obec obdrží, nechá skládku firmou AVE uklidit.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost z mateřské školy ve Mšeně o příspěvek na výlet dětí. Návrh – poskytnout dotaci ve výši 3.000,- Kč.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Určení sociálního pracovníka do komise „Komunitní plánování sociálních služeb v regionu svazku obcí Sdružení obcí Kokořínska“. Starosta projedná tuto funkci s paní Jitkou Kalivodovou. Pokud nebude paní Kalivodová souhlasit, pak bude zástupcem obce (členem komise) starosta obce.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 1 proti návrhu 0

k bodu 6:

25.4.2009 pořádá kulturní komise v místní hospodě U jesetera Taneční zábavu s tombolou. Vstupné bude vybírat paní Bendová. Hudba zajištěna – skupina Tomáše Kindla, tombolu zajistí kulturní komise.
Ve čtvrtek 30.4.2009 proběhne na hřišti tradiční pálení čarodějnic. Pro děti do 15-ti let bude zajištěno občerstvení - buřty, pití. Zajištění domluví kulturní komise s panem Karasem

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

 

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a)Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b)Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Vyskočilovou a pana Milana Hrobára.
c)Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d)Zastupitelstvo schvaluje zajištění vypracování žádosti o dotaci na výstavbu kořenové čistírny firmou Sigmín za částku 10.000,- Kč.
e)Zastupitelstvo schvaluje zajištění vypracování žádosti o dotaci na likvidaci černé skládky na Tajné firmou Sigmín za částku 8.000,- Kč.
f)Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na výlet dětí z mateřské školy Mšeno ve výši 3.000,-Kč.
g)Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce s projednáním účasti paní Kalivodové v komisi „Komunitní plánování sociálních služeb“
h)Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o taneční zábavě a o akci pálení čarodějnic a souhlasí s rozdělením úkolům podle zápisu.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.20 hodin.

Ve Stránce dne 22.4.2009

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Alena Vyskočilová, Milan Hrobár

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Pátek, 01 květen 2009 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement