CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č.3 - 31. 5.2006
ZZ č.3 - 31. 5.2006 Tisk E-mail

ZÁPIS č.3/2006
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Stránka
konaného dne 31.5.2006 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Stránka

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Václav Benda, Alena Vyskočilová, Milan Hrobár, Josef Kalivoda, Václav Bartoš

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání závěrečného účtu Obce Stránka za r. 2005
3. Pouťová zábava
4. Stížnost pana Sasky
5. Nabídky na opravu fasády budovy OÚ
6. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Štefan Dvorščík. Přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Vyskočilová, Josef Kalivoda

Hlasování: pro návrh 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Program zasedání i návrh ověřovatelů byl schválen.

k bodu 2:

Závěrečný účet Obce Stránka za r. 2005

schválený rozpočet: 1.993.000,- Kč
upravený rozpočet: 2.178.000,- Kč
skutečnost: příjmy 2.459.018,- Kč
výdaje 1.992.552,- Kč
přebytek 466.460,- Kč
Přijaté dotace: investiční 90.000,- Kč (parkoviště)
neinvestiční 90.000,- Kč (oprava vodoteče)
pohledávky 11.000,- Kč (pan Hruška za pronájem kult. zařízení)
Závěrečný účet byl schválen s výhradou se zjištěnými méně závažnými nedostatky. Byla sjednána náprava.

Hlasování: pro 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

k bodu 3:

Pouťová zábava – 18.6.2006 bude posezení s Přívorankou od 14.00 hodin
8.7.2006 kulturní komise uspořádá taneční zábavu

 

k bodu 4:

Stížnost pana Sasky – nadměrný hluk v provozovně v bývalých dílnách – starosta informoval zastupitelstvo o této stížnosti; stížnost bude dále projednána s odborem výstavby.

k bodu 5:

Nabídky na opravu fasády budovy OÚ a oplocení:

firma Guttenberg s.r.o. fasáda 318.755,- Kč
oplocení 176.980,-Kč
CELKEM 495.739,- Kč

fa Vrabec, stavební práce fasáda 238.000,- Kč
fa Dvoršík oplocení 75.140,- Kč
zateplení + oprava fasády kadeřnictví 38.000,- Kč
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby opravu fasády provedla fa Vrabec a oplocení + budovu kadeřnictví fa Dvorščík.

Hlasování: pro schválení 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Závěr:

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Vyskočilovou a pana Josefa Kalivodu.
c) Zastupitelstvo obce schvaluje s výhradou závěrečný účet Obce Stránka za r. 2005
d) Zastupitelstvo obce bere na vědomí konání pouťové zábavy a posezení s Přívorankou
e) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o stížnosti pana Sasky
f) Zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy Vrabec a firmy Dvorščík na opravu fasády a oplocení budovy obecního úřadu a budovy kadeřnictví

Hlasování: pro návrh 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 31.5.2006

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Alena Vyskočilová, Josef Kalivoda

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 11 únor 2009 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement