CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Rozpočty obce arrow Závěrečný účet - rok 2008
Závěrečný účet - rok 2008 Tisk E-mail

Závěrečný účet za rok 2008

Schválený rozpočet na začátku roku 2008:

příjmy - 2.689.200
výdaje - 2.689.200

Upravený rozpočet :

příjmy - 2.977.892
výdaje - 2.977.892

Skutečné čerpání rozpočtu obce Stránka:

příjmy - 3.012.133
výdaje - 2.221.166

Hospodaření obce Stránka za rok 2008 skončilo s přebytkem 790 967 Kč.

Plnění daňových a nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a dotací bylo na 101,15 %.
V běžných výdajích bylo plnění na 76,66 %. Nebyly dočerpány výdaje na opravu a údržbu místních komunikací a na opravu veřejného osvětlení. U kapitálových výdajů bylo plnění na 66,56 %, práce na kořenové čistírně odpadních vod nebyly provedeny v takovém rozsahu, jak bylo rozpočtováno.
Dotace do rozpočtu obce činily v roce 2008 – 281 236,- Kč, byly vyčerpány v celkové výši a řádně vyúčtovány.
Na aktivní politiku zaměstnanosti byla poskytnuta dotace z Úřadu práce Mělník – 129 344,- Kč. Z Krajského úřadu Středočeského kraje obdržela obec dotaci na výkon státní správy – 7 200,- Kč a na volby do zastupitelstva Středočeského kraje 10 692,- Kč. Z Programu obnovy venkova byla poskytnuta dotace na opravu opěrné zdi a rozšíření komunikace v částce 134 000,- Kč.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Stránka – výkaz FIN 2 – 12

Přezkoumání hospodaření obce provedly pracovnice Krajského úřadu Praha dne 26.5.2009.

Závěr zprávy: Nebyly zjištěny nedostatky

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 je přílohou k závěrečnému účtu.

Ve Stránce, dne 27.5.2009

Aktualizováno ( Pondělí, 08 červen 2009 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement