CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Vyhlášky a nařízení arrow Vyhláška č. 1/2009 - o místních poplatcích
Vyhláška č. 1/2009 - o místních poplatcích Tisk E-mail

OBEC STRÁNKA, okres Mělník

Obecně závazná vyhláška
obce Stránka
č. 1/2009,

kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Stránka
č. 1/2004 o místních poplatcích

K prohlédnutí také ve formátu DOC - 34 kB a PDF - 27 kB

Změna z 19. 10. 2011

Zastupitelstvo obce Stránka schvaluje a vydává dne 11. 11. 2009 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška obce Stránka č. 1/2004 o místních poplatcích, ze dne 22. 12. 2004, se mění takto:

1. Stávající text Čl. 10 (Sazba poplatku za komunální odpad) se vypouští a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:

- fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 400,- Kč.

Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 150,- Kč.
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč.

- fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, 500,- Kč.

Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč.

Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok je stanoveno v příloze č. 2 k této obecně závazné vyhlášce.“

2. Příloha č. 2 se nahrazuje novou přílohou, která je přílohou této obecně závazné vyhlášky.

3. Ustanovení čl. 2 odst. 2), čl. 6 odst. 2) a čl. 9 odst. 2) pozbývají účinnosti dnem 31. 12. 2010.


Čl. 2

1) Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Stránka č. 1/2004 o místních poplatcích, ze dne 22. 12. 2004, v platném znění, zůstávají beze změny.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010.


Jaroslava Kloudová, místostarostka a Štefan Dvorščík, starosta

Vyvěšeno: 12.11.2009 - Sejmuto:20.12.2009

 

Příloha obecně závazné vyhlášky obce Stránka č. 1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Stránka č. 1/2004 o místních poplatcích

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Stránka č. 1/2004 o místních poplatcích

Rozúčtování nákladů obce za rok 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu:

Náklady obce Stránka za rok 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu vznikajícího na území obce Stránka: 204 000,- Kč.

 

Počet poplatníků poplatku za komunální odpad: celkem 273

- fyzické osoby hlášené v obci Stránka k trvalému pobytu - 218
- fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce Stránka, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
(uveden počet těchto staveb) - 55

Náklady obce Stránka za rok 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu: 775,- Kč.

 

 

 

Aktualizováno ( Sobota, 29 říjen 2011 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement