CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Parlamentní volby - 2010 arrow Voličské průkazy
Voličské průkazy Tisk E-mail

Voličské průkazy - § 6a zákona o volbách do Parlamentu ČR

Žádost o voličský průkaz v pdf 249 kB

Plná moc v pdf 232 kB

- Obecní úřad vydá voliči , který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi.

 

- Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to

písemným podáním ( dopisem ) = v takovém případě musí žádost obsahovat úředně ověřený podpis voliče (viz vzor písemné žádosti o vydání voličského průkazu). Toto písemné podání musí být doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nepozději v pátek 21. května 2010 tomu, kdo vede stálý seznam.

 

Poznámka :

Ministerstvo vnitra k tomu uvádí, že zákon o volbách do Parlamentu ČR vyžaduje kvalifikovanou formu úkonu, tj. písemné podání opatřené ověřeným podpisem voliče.Žádost o vydání voličského průkazu, která je podepsaná zaručeným elektronickým podpisem, není rovnocenná písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem voliče.Ověřený podpis žadatele zákon o volbách do Parlamentu vyžaduje proto, aby byl volič , který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.Při ověření podpisu u správních úřadů ( krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, újezdní úřady)lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví , že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí.

 

- osobně dostavením se na obecní úřad do okamžiku uzavření stálého seznamu vedeného obecním úřadem tj. do středy 26. Května 2010 do 16.00 hodin . V tomto případě bude nezbytné sepsat s voličem stručný úřední záznam a zejména na místě ověřit jeho totožnost (viz vzor úředního záznamu)

 

- Obecní úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve ve čtvrtek 13. května 2010.

 

- předá osobně voliči nebo

 

- předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu ( viz vzor plné moci ) anebo

 

- zašle jej voliči na jím uvedenou adresu , a to i do zahraničí , voličský průkaz lze zaslat do zahraničí i na adresu zastupitelského úřadu , kde se volič rozhodl hlasovat.

 

- Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli stálém volebním okrsku na území ČR, popřípadě ve

 

- Zvláštním volebním okrsku v zahradnicí.

 

- Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát

 
< Předch.   Další >
Advertisement