CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

PETICE Tisk E-mail

PETICE

za zamezení vysychání říčky Pšovky a poklesu hladiny spodních vod v důsledku nadměrného čerpání podzemních vod v oblasti Řepínského dolu, Zahájí a Mělnické Vrutice

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním

(Petice vzniká na základě dle našeho názoru nezákonně a  účelově  vedeného správního řízení odboru ŽP MěÚ Mělník o povolení čerpání podzemních vod v lokalitách od Zahájí až po Mělnickou Vrutici – což se však může kdykoliv opakovat i v případě správních řízení týkajících se i jiných lokalit. Jen připomínám, že hydrogeologický rajon pro čerpání podzemních vod přesahuje hranice SOKu.)

Oblast Řepínského dolu, Zahájí a Mělnické Vrutice je součástí regionu Kokořínska s unikátní florou a faunou. CHKO Kokořínsko, kde byla již v roce 1946 vyhlášena národní přírodní rezervace Polabská černava, je zahrnutá do evropské sítě významných lokalit NATURA 2000 a nachází se zde vzácná mokřadní společenstva chráněná od roku 1997 ramsarskou úmluvou.

Prameny v oblasti Řepínského dolu, Zahájí a Mělnické Vrutice jsou využívány jako zdroj pitné vody pro část Středočeského kraje.

Celé území je v současné době ohroženo chronickým vysycháváním. Tento stav nastal zejména v důsledku čerpání pitné vody z podloží, kdy se hladina spodní vody snížila o 2 – 10 m.

Následkem toho jsou značné materiální škody na majetku občanů a nevratné negativní změny přírodní a místního klimatu - vysychání mokřadů a říčky Pšovky, mizení vzácných živočišných a rostlinných druhů.

Posudky a analýzy vlivu čerpání podzemních vod na lokalitu Řepínského dolu, Zahájí a Mělnické Vrutice jednoznačně prokazují negativní vliv čerpání podzemních vod na místní přírodu, životní prostředí a majetek všech vlastníků nemovitostí v blízké i vzdálených lokalitách ( narušení statiky staveb, vysychání vrchních jílových vrstev, vysychání studní, vysychání řečišť a koryt donedávna aktivních vodních toků apod. ). Navzdory těmto expertním materiálům Městský úřad v Mělníku, odbor životního prostředí a zemědělství, opakovaně vydává rozhodnutí o prodloužení čerpání podzemních vod v lokalitě Řepínského dolu, Zahájí a Mělnické Vrutice .

Žádám proto, abyste se zasadil o to, že:

• Orgány ochrany životního prostředí všechny námi zmíněné problémy řádně prošetří

• Bude zjednána náprava při vedení vodoprávního řízení ve věci povolení čerpání podzemních vod v lokalitě Řepínského dolu, Zahájí a Mělnické Vrutice

• Bude zjednána náprava ve věci posuzování vlivu čerpání podzemních vod v lokalitě Řepínského dolu, Zahájí a Mělnické Vrutice na životní prostředí

• Bude vydáno nové povolení k vodárenským odběrům podzemních vod , které omezí čerpání tak, aby byl zachován průtok v říčce Pšovce v celém jejím toku , zastavil se pokles hladiny podzemních vod a její výše se začala navracet k hodnotám před započetím čerpání

• Bude zastaveno čerpání podzemních vod z vrtů v bezprostřední blízkosti říčky Pšovky

Kontaktní osoba:
Stanislav Fiala, bytem Jelenice 26, 277 31 Malý Újezd

Členové petičního výboru:

Božena Tichá, Malý Újezd 79, Martin Bauer, Velký Újezd 94, Miroslav Pokorný, Nebužely 141, Ing. Vladimír Legner, Velký Borek 120

Termín odevzdání podepsaných petičních listů – do 15.4.2010 na obecní úřad Chorušice

Aktualizováno ( Čtvrtek, 22 březen 2012 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement