CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Rozpočty obce arrow Zpráva o výsledku hospodaření - 2010
Zpráva o výsledku hospodaření - 2010 Tisk E-mail

KRAJSKÝ ÚŘAD
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ODBOR KONTROLY
Zborovská 11, PSČ 150 21, Praha 5

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

obce Stránka, IČ 00662216

za rok 2010

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

  • 23. 3. 2011
  • 15. 9. 2010

na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce Stránka 70, 277 35 Mšeno

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Alena Zemanová
- kontrolor: Bc. Zuzana Svobodová

Obec zastupovali:

Štefan Dvorščík, starosta obce a Hana Bendová, hlavní účetní

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2010.

A. Přezkoumané písemnosti (zkráceno ... celé znění v pdf 0,5 MB)

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

ČÚS 701 ($ 36 odst. 1zákona o účetnictví, Bod 5.3

Zákon č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů $ 30 odst.2

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při dílčím přezkoumání - nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Při přezkoumání hospodaření obce Stránka za předchozí roky byly zjištěné chyby a nedostatky napraveny.

D. Závěr:

Při přezkoumání hospodaření obce Stránka za rok 2010

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

Byly zjištěny nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.: spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy

Upozornění na rizika dle § 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ... 1,14 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ... 1,46 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ... 0,00 %

Obec Stránka, dne 23. 3. 2011

Podpisy kontrolorů:
Alena Zemanová, Zuzana Svobodová

Štefan Dvorščík – starosta obce Stránka

Aktualizováno ( Sobota, 09 duben 2011 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement