CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Úřední deska arrow Vyhláška č. 1/2011 - o místních poplatcích
Vyhláška č. 1/2011 - o místních poplatcích Tisk E-mail

OBEC STRÁNKA
okres Mělník

Obecně závazná vyhláška
obce Stránka
č. 1/2011,

kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Stránka
č. 1/2004 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2009

K prohlédnutí také ve formátu pdf


Zastupitelstvo obce Stránka schvaluje a vydává dne 19. 10. 2011 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška obce Stránka č. 1/2004 o místních poplatcích, ze dne 22.12.2004, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2009, ze dne 11.11.2009, se mění takto:

Za stávající ust. čl. 10 se vkládá nové ust. čl. 10a v tomto znění:

Čl. 10a

Osvobození od poplatku za komunální odpad

1) Od poplatku za komunální odpad jsou osvobozeni poplatníci:

a) umístění v zařízeních sociálních služeb mimo území obce, poskytujících dlouhodobé pobytové služby, a to po dobu pobytu v tomto zařízení
b) umístění v dětském domově, a to po dobu pobytu v tomto zařízení
c) ve vazbě, a to po dobu trvání vazby
d) ve výkonu trestu odnětí svobody, a to po dobu výkonu tohoto trestu
e) kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na území obce Stránka, avšak na území obce Stránka se prokazatelně dlouhodobě (po dobu více než 10 kalendářních měsíců v roce) nezdržují, a za podmínky, že rodinný dům nebo byt trvalého pobytu není pronajímán nebo podnajímán
f) kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně - na Obecním úřadě Stránka, avšak na území obce Stránka se prokazatelně dlouhodobě (po dobu více než 10 kalendářních měsíců v roce) nezdržují.

2) Poplatník je od poplatku za komunální odpad osvobozen v případě, že správci poplatku oznámí a doloží, že je osobou uvedenou v odst. 1) písm. a) až e) nejpozději do 30.10. příslušného kalendářního roku.

3) Osvobození od poplatku za komunální odpad zaniká, zanikne-li důvod osvobození.


Čl. 2

1. Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Stránka č. 1/2004 o místních poplatcích, ze dne 22.12.2004, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2009, zůstávají beze změny.

2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Jaroslava Kloudová - místostarostka

Štefan Dvorščík - starosta

Vyvěšeno: 19. 10. 2011

Sejmuto: ……………..

Aktualizováno ( Sobota, 29 říjen 2011 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement