CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 3 - 17. 4. 2013
ZZ č. 3 - 17. 4. 2013 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 3/2013

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 17. 4. 2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Alena Olšová, Václav Benda, Lenka Tylová, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení

2. Zúročení části finančních prostředků prostřednictvím nabídky ČMSS

3. Kulturní akce duben, květen

4. Stránecký běh – III. a IV. ročník

5. Různé

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné. Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Olšová, Václav Benda

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Zástupkyně ČMSS a.s. paní Synková předložila Obci Stránka nabídku na zhodnocení části finančních prostředků obce. Do konce dubna tato banka nabízí možnost vložení financí na účet a tyto prostředky budou zhodnoceny úrokem 2,18 %. Jedná se o vklad na dobu 2 let. Starosta navrhuje převést na tento účet 2 miliony korun z běžného účtu. Po 2 letech by tato částka byla zhodnocena o 88.646,- Kč.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

V nejbližší době se v obci uskuteční tyto akce:

30. 4. 2013 v 18.30 hodin – stavění májky; starosta zajistí májku; kulturní komise zajistí ozdobení

30. 4. 2013 ve 20.00 hodin – pálení čarodějnic; tato tradiční akce proběhne na hřišti, kde bude postavena hranice; kulturní komise zajistí občerstvení pro děti

5. 5. 2013 – v 17. hodin proběhne položení kytice k pomníku obětem 2. světové války; kytici zajistí kulturní komise

k bodu 4:

Organizátor závodu Stránecký běh, pan Pavel Mráček, zhodnotil průběh III. ročníku této sportovní akce. Ohlasy na tento závod jsou většinou kladné. Pan Mráček poděkoval zastupitelstvu za pomoc při organizaci a za sponzorský dar. Příští, v pořadí již IV. ročník Stráneckého běhu se uskuteční 5. 4. 2014 a pan Mráček požádal zastupitelstvo obce opět o pomoc při organizaci a o finanční podporu – sponzorský dar. Starosta konstatoval, že tato akce dělá obci dobré jméno, také slyšel chválu na tento závod a přislíbil účast obce na dalším ročníku. Vzhledem k tomu, že počet účastníků na závodech se každým rokem zvyšuje, navrhuje podpořit tuto akci finanční částkou 7.000,- Kč.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Pan Kalivoda konstatuje umístění cedulí na vjezdu do obce a navrhuje, aby i z druhé strany cedulí byl umístěn nějaký text.

Paní Tylová navrhuje rozmístění odpadkových košů po obci. Vhodné například pro majitele pejsků, kteří by do košů mohli odhazovat psí exkrementy.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Olšovou a pana Václava Bendu.

c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.

d) Zastupitelstvo souhlasí s převedením částky 2.015.000,- Kč (z toho je 2.000.000,- Kč vklad a 15.000,- Kč poplatek za uzavření účtu) z běžného účtu na účet Českomoravské stavební spořitelny a.s. a využití akční nabídky této banky do konce dubna a pověřuje starostu a účetní obce provedením této finanční transakce.

e) Zastupitelstvo bere na vědomí kulturní akce plánované na konec dubna a začátek května.

f) Zastupitelstvo souhlasí se sponzorským darem ve výši 7.000,- Kč na podporu a organizaci IV. ročníku Stráneckého běhu.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.00 hodin.

Ve Stránce dne 17. 4. 2013

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Alena Olšová, Václav Benda

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement