CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Rozpočty obce arrow Zpráva o výsledku hospodaření - 2012
Zpráva o výsledku hospodaření - 2012 Tisk E-mail

Zveřejněno: 2. 5. 2013

KRAJSKÝ ÚŘAD
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ODBOR KONTROLY
Zborovská 11, PSČ 150 21, Praha 5

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

obce Stránka, IČ 00662216

za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

  • 5. 4. 2013

na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce Stránka 70, 277 35 Mšeno

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Alena Zemanová
- kontrolor: Bc. Zuzana Svobodová

Obec zastupovali:

Štefan Dvorščík - starosta obce; Ing. Kateřina Čandová - hlavní účetní a Hana Bendová - účetní

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2012.

Celé znění Zprávy o výsledku hospodaření obce ... v pdf 3,6 MB)

D. Závěr:

Při přezkoumání hospodaření obce Stránka za rok 2012

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

Nájemní smlouva ze dne 14. 11. 2012 nebyla opatřena doložkou potvrzující platnost právního úkonu ve smyslu zákona.

Byly zjištěny nedostatky spočívající v: (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

C4) v porušení povinnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy

- Obec nedoložila záměr o pronájmu pozemků určených k plnění funkci lesa dle nájemní smlouvy ze dne 14. 11. 2012

Upozornění na rizika dle § 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ... 2,02 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ... 1,30 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ... 0,00 %

Obec Stránka, dne 5. 4. 2013

Podpisy kontrolorů:
Alena Zemanová, Zuzana Svobodová

Štefan Dvorščík – starosta obce Stránka

Aktualizováno ( Pondělí, 13 květen 2013 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement