CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 8 - 20. 12. 2013
ZZ č. 8 - 20. 12. 2013 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 8/2013

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 20. 12. 2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Alena Olšová, Václav Benda, Lenka Tylová, Josef Kalivoda, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení

2. Úprava rozpočtu obce pro r. 2013

3. Informace o podaných dotacích

4. Informace o plánované deratizaci

5. Informace o změnách v oblasti odměňování zastupitelů

6. Různé

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné. Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Olšová, Lenka Tylová

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Vzhledem k blížícímu se konci roku je třeba ještě udělat úpravy rozpočtu:

* Volby do parlamentu 20.556,- Kč

* dotace z úřadu práce 77.938,- Kč

* oprava kapličky v osadě Ostrý 15.000,- Kč

* veřejno-prospěšné práce 62.494,- Kč

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a účetní obce konečnou úpravou rozpočtu.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Starosta obce informoval zastupitelstvo o podaných dotacích:

a) dotace na skalní masivy – byly doplněny potřebné údaje

b) dotace na opravu autobusové zastávky – pozemek pod zastávkou na rozcestí Stránka- Vrátno není v majetku obce, ale ve vlastnictví soukromé osoby. Z tohoto důvodu není možné žádat na tuto zastávku dotaci a bylo požádáno jen o dotaci na vybudování autobusové zastávky v osadě Ostrý.

c) dotace na oplocení dětského hřiště

k bodu 4:

Starosta obce podal přítomným zastupitelům informaci o chystané celoplošné deratizaci. Ta by měla proběhnou v 1. čtvrtletí roku 2014.

k bodu 5:

Na adresu obecního úřadu byl doručen dopis od Svazu měst a obcí, ve kterém jsou uvedeny změny týkající se úprav odměn pro členy zastupitelstva. Odměny budou navýšeny o 5 % a odměny pro neuvolněné zastupitele mohou být navýšeny až na 0,6 mzdy uvolněných zastupitelů.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Olšovou a paní Lenku Tylovou.

c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.

d) Zastupitelstvo obce schvaluje navrhované úpravy rozpočtu a pověřuje starostu obce a účetní obce provedením konečných úprav.

e) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o podaných dotacích.

f) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o plánované deratizaci v obci a přilehlých osadách.

g) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o chystaných odměnách zastupitelů.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.00 hodin.

Ve Stránce dne 20.12.2013

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Alena Olšová, Lenka Tylová

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Pondělí, 27 leden 2014 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement