CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu
Bohuzel. Flash player neni nainstalovan nebo je zastaraly.Zde najdete aktualni verzi potrebnou pro zobrazen� teto casti.

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 2 - 5. 3. 2014
ZZ č. 2 - 5. 3. 2014 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 2/2014

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 5. 3. 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení

2. Projednání čerpání rozpočtu za r. 2013

3. Návrh rozpočtu r. 2014

4. Zapůjčení plastových kompostérů

5. Ořezání stromů, údržba zeleně

6. Nákup květináčů

7. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lubor Saska, Alena Olšová

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Starosta obce přednesl přítomným informaci o čerpání rozpočtu za r. 2013: rozpočet skončil přebytkem ve výši 1.209.538 Kč . Paní Bendová přečetla čerpání po jednotlivých kapitolách.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Starosta přednesl přítomným návrh rozpočtu r. 2014 a paní Bendová přečetla návrh po jednotlivých kapitolách. Rozpočet je navržen vyrovnaný – příjmy byly navrženy ve výši 3.222.000 Kč a výdaje byly navrženy ve stejné výši.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Starosta informoval přítomné zastupitele o možnosti zapůjčení plastových kompostérů pro občany. Tyto kompostéry jsou k dispozici z dotace Středočeského kraje, odboru životního prostředí.

k bodu 5:

Starosta domluví ořezání stromů a keřů v Obci Stránka a Tajná – ořezané větve a křoví bude použito při pálení čarodějnic.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Starosta přednesl zastupitelům návrh na nákup květináčů a nádob na květiny. Tyto nádoby budou rozmístěny po obci – u hasičské zbrojnice, u kontejnerů….

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Lubora Sasku a paní Alenu Olšovou.

c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.

d) Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu za r. 2013 a o vzniku přebytku z hospodaření.

e) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet pro r. 2014.

f) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o možnosti zapůjčení plastových kontejnerů a pověřuje starostu, aby prověřil o jaký objem kompostérů se jedná a jaké jsou podmínky.

g) Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením úprav zeleně v obci a pověřuje starostu obce zajištěním této akce.

h) Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem květináčů a nádob na květiny a pověřuje starostu zajištěním.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 5. 3. 2014

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Lubor Saska, Alena Olšová

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement