CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 5 - 16. 7. 2014
ZZ č. 5 - 16. 7. 2014 Tisk E-mail

ZÁPIS
z porady zastupitelstva Obce Stránka
konané dne 16. 7. 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Informace o žádosti o dotaci na sanaci skalních masivů
3. Působnost Obce Stránka v místní skupině MASS Vyhlídky
4. Komunální volby – říjen 2014
5. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Poradu zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program porady zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Václav Benda

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Starosta informoval přítomné zastupitele obce o žádosti o dotaci na sanaci skalních masivů. Dotace byla podána na Ministerstvo životního prostředí, ale byla zamítnuta. V rozpočtu bylo počítáno s částkou 720 tisíc. Návrh starosty – z těchto peněz opravit alespoň nejvíce kritická místa – u obecního úřadu a u domu pana Sobotky. Tyto opravy by stály cca 420 tisíc. Oprava bude provedena firmou Karel Hanuš, Nosálov, který dal nejnižší nabídku na zabezpečení skalních masivů.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Starosta podal přítomným zastupitelům informace ohledně působnosti Obce Stránka v místní skupině MASS Vyhlídky. I když po odstoupení Obce Chorušice není zachována územní celistvost, tak bylo schváleno, že Obec Stránka může zůstat součástí této místní skupiny.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

V měsíci říjnu se budou konat volby do zastupitelstva obce. Pro volební období 2014 – 2018 bylo stanoveno 7 členů zastupitelstva. Kandidátky musí být sestaveny a odevzdány nejpozději do 5. 8. 2014 na obecní úřad 2. stupně, což je pro Obec Stránka Město Mšeno.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z této porady zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešní porady zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a pana Václava Bendu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu z porady zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce schvaluje bere na vědomí informace o dotaci na sanaci skalních pískovcových masivů a schvaluje návrh starosty na provedení sanace v nejvíce kritických místech z rozpočtu obce.
e) Zastupitelstvo obce souhlasí s dalším působením obce v místní skupině MASS Vyhlídky.
f) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o organizaci komunálních voleb v říjnu 2014.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 16. 7. 2014

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

 

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Václav Benda

 

Starosta obce : Dvorščík Štefan
 

 
< Předch.   Další >
Advertisement