CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 3 - 23. 3. 2016
ZZ č. 3 - 23. 3. 2016 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 3/2016
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 23. 3. 2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík,  Jaroslava Kloudová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda

Omluveni: Lenka Tylová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1.    Zahájení
2.    Projednání výpovědi bonusového vkladu u ČMSS
3.    Projednání založení nového vkladu u ČMSS
4.    Žádost o příspěvek pro MŠ
5.    Informace o trestné činnosti v obvodu Policie Mšeno
6.    Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování:  pro návrh 6     zdrželo se 0             proti návrhu 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Olšová, Václav Benda
Hlasování:  pro návrh 6       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 2: 

Starosta předložil přítomným zastupitelům návrh výpovědi bonusového vkladu u ČMSS ke dni 30.4.2016. Tato smlouva byla založena v r. 2013. Vklad byl ve výši 3.157.490,80 Kč. Z této částky byl zaplacen poplatek za založení ve výši 15.000 Kč. Prémie od státu byla přidělena ve výši 50.280 Kč a byly připsány úroky ve výši 125.824 Kč. Celková částka, která je nyní na tomto účtu je 3.318.266 Kč, tj. navýšení o 145.446 kč.
Hlasování:       pro 6        zdrželo se  0         proti    0

k bodu 3: 

Dále byl zastupitelstvu předložen návrh na založení nové smlouvy ke dni 23.3.2016. Úrok na této smlouvě bude ve výši 1,3 % (pokud by k založení smlouvy došlo až po 1.4.2016, byl by úrok jen 0,6 %). Na tuto smlouvu bude převedena částka 3.318.266 Kč ze zrušené smlouvy.
Poplatek za založení této smlouvy bude 15.000 Kč, poplatek za vedení účtu bude ve výši 330,- Kč za rok. Na konci spoření, tj. po 6-ti letech by na tomto účtu měla být částka 3.563.314 Kč.
Hlasování:  pro  6      zdrželo se 0            proti návrhu 0

k bodu 4:

Obecnímu zastupitelstvu byla doručena žádost o příspěvek pro mateřskou školu ve Mšeně na uskutečnění akce „týden výletů“. Příspěvek by byl určen na dopravu v rámci tohoto týdne. Návrh 1000,- Kč.
Hlasování:  pro  6      zdrželo se 0            proti návrhu 0

k bodu 5:  

Starosta informoval přítomné zastupitele o trestné činnosti v r. 2015 v obvodu Policie Mšeno. Za r. 2015 bylo v tomto obvodu spácháno 132 trestných činů, z toho bylo jen 55 objasněno.

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

a)    Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b)    Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Václava Bendu a paní Alenu Olšovou.
c)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d)    Zastupitelstvo Obce Stránka souhlasí s výpovědí stavebního spoření (Bonusového vkladu) k 30. 4. 2016 a s převedením všech naspořených peněz (cca 3.318.266 Kč) na nové stavební spoření s cílovou částkou 5.000.000 Kč. Zastupitelstvo obce dále souhlasí se založením nového stavebního spoření ke dni 23.3.2016 s úrokem 1,3 % p.a. na 6 let s cílovou částkou 5.000.000 Kč a s jednorázovým poplatkem 15.000 Kč a s vedením účtu 330 Kč ročně.
e)    Zastupitelstvo Obce Stránka souhlasí s příspěvkem pro mateřskou školu ve Mšeně ve výši 1.000 Kč.
f)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o trestní činnosti v obvodu Policie Mšeno za r. 2015.

Hlasování:  pro návrh   6      zdrželo se 0              proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.00 hodin.

Ve Stránce dne 23. 3. 2016

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová        

Ověřovatelé: Václav Benda, Alena Olšová

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement