CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 6 - 10. 8. 2016
ZZ č. 6 - 10. 8. 2016 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 6/2016
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 10. 8. 2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík,  Jaroslava Kloudová, Václav Benda, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Lenka Tylová, Alena Olšová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání kupní smlouvy mezi Obcí Stránka a Českou provincií Řádu Sv. Augustina o odkoupení nemovitostí a přilehlých pozemků v k.ú. Stránka
3. Projednání stavby komunikace u stavebních parcel u cesty ke Mšenu
4. Projednání výletu do ZOO Dvůr Králové
5. Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 7    zdrželo se 0             proti návrhu 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Olšová, Josef Kalivoda
Zapisovatelkou byla navržena: Jaroslava Kloudová
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 2: 

Starosta obce seznámil přítomné se záměrem obce odkoupit nemovitosti od České provincie Řádu Sv. Augustina. Poté přivítal a představil přítomným pana Jaroslava Slunéčka, který seznámil přítomné s obsahem smlouvy.  
Hlasování:       pro 7      zdrželo se  0         proti    0

bodu 3: 

Projednání stavby komunikace ke stavebním pozemkům u cesty ke Mšenu. Stavbu bude realizovat firma Silnice Žáček s.r.o. Česká Lípa.
Hlasování:       pro 7      zdrželo se  0         proti    0

k bodu 4: 

Zajištění výletu na konci prázdnin do ZOO Dvůr Králové dne 27.8.2016. Autobusová doprava je zajištěna. Zájemci se mohou hlásit u paní Olšové, Kloudové a Tylové.
 
Závěr – byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za zapisovatelku Jaroslavu Kloudovou a ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a paní Alenu Olšovou.
c) Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou na odkup nemovitostí od České provincie Řádu Sv. Augustina a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.
d) Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací stavby komunikace ke stavebním pozemkům u cesty ke Mšenu.
Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 10. 8. 2016

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová        

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Alena Olšová

Starosta: Štefan Dvorščík

 
< Předch.   Další >
Advertisement