CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Rozpočty obce arrow Zpráva o výsledku hospodaření - 2016
Zpráva o výsledku hospodaření - 2016 Tisk E-mail

Zveřejněno: 1. 6. 2017

KRAJSKÝ ÚŘAD
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ODBOR KONTROLY
Zborovská 11, PSČ 150 21, Praha 5

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Stránka

IČ 00662216

za rok 2016

Přezkoumání hospodaření obce Stránka za rok 2015 bylo zahájeno dne 12. ledna 2016 doručením oznámení.

Přezkoumávané období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

  • 1. 6. 2017

na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumání proběhlo v sídle obce Stránka 70, 277 35 Mšeno

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Alena Zemanová
- kontrolor: Bc. Zuzana Svobodová

Obec zastupovali:

Štefan Dvorščík - starosta obce; Ing. Kateřina Hašourková - hlavní účetní a Hana Bendová - účetní

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2016.

Celé znění Zprávy o výsledku hospodaření obce - 9 str. - v pdf 0,9 MB)

D. Závěr:

Při přezkoumání hospodaření obce Stránka za rok 2016

Byly zjištěny nedostatky spočívající (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

C4) porušení povinnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy (Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu o dílo.

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ... 1,09 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ... 2,35 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ... 0,00 %

Obec Stránka, dne 1. 6. 2017

Podpisy kontrolorů:
Alena Zemanová, Bc. Zuzana Svobodová

Štefan Dvorščík – starosta obce Stránka

Aktualizováno ( Čtvrtek, 01 červen 2017 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement