CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 5 - 13. 9. 2017
ZZ č. 5 - 13. 9. 2017 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 5/2017
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 13. 9. 2017 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání rekonstrukce bytů v budově zámku
3. Projednání připravenosti stavebních parcel
4. Informace o stavu rozpočtu za 8 měsíců r. 2017
5. Zajištění vyčištění věže zámku
6. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Václav Benda
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Zasedání zastupitelstva obce se zúčastnil pan projektant Drechsler, který přednesl zastupitelstvu návrh možností rekonstrukce. Je třeba rozhodnout, zda budou rekonstuovány byty menších velikostí (např. 40 m2) nebo větší. Na základě tohoto rozhodnutí bude třeba rozhodnout možnosti vytápění, atd.

k bodu 3:

Připravenost stavebních parcel – v týdnu 38 budou zahájeny práce na vybudování el. přípojek; do výkopu budou přidány kabely pro světla a místní rozhlas. Tyto práce na připojení veř. osvětlení a místního rozhlasu provede firma Elektroslužby Andelt za 108 318,- Kč a zastupitelstvo pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Cenu parcely za 1 m2 bude stanovena zastupitelstvem až po zpracování znaleckého posudku na zasíťované pozemky. Zájemce o tyto parcely zaplatí také el. jistič a vodovodní šachtu s vodoměrem.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Paní Bendová přednesla zastupitelstvu obce stav čerpání rozpočtu za 8 měsíců r. 2017.
Skutečnost na straně příjmů: 3.265.704 CZK
Skutečnost na straně výdajů: 2.455.833 CZK

k bodu 5:

Starosta informoval přítomné zastupitele o průběhu kontroly z ministerstva životního prostředí na kořenovou čistírnu. Kontrola proběhla bez závad, bez výrazných připomínek. Zjištěné skutečnosti nepovažuje Česká inspekce životního prostředí za porušení vodního zákona.

k bodu 6:

Starosta upozornil na nutnost vyčištění věže budovy zámku od holubího trusu. Starosta osloví p. Lacka, který v minulosti v obci tyto pomocné práce vykonával. V případě zájmu p. Lacka o tuto práci domluví starosta podmínky.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a pana Václava Bendu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastuupitelstvo obce bere na vědomí informace o návrhu rekonstrukcí bytů v budově zámku.
e) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o připravenosti stavebních parcel v lokalitě u Mšena a o probíhajících pracech na těchto parcelách.
f) Zastupitelstvo bere navědomí informace o čerpání rozpočtu za 8 měsíců r. 2017.
g) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o proběhlé kontrole na kořenové čistírně.
h) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním s p. Lackem o vyčištění věže zámku.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 13.9..2017

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Václav Benda

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 30 květen 2018 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement