CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Vyhlášky a nařízení arrow Vyhláška č.2 - o pohybu psů
Vyhláška č.2 - o pohybu psů Tisk E-mail

OBEC STRÁNKA, okres Mělník

Obecně závazná vyhláška
obce Stránka
č. 2/2004,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Stránka

K prohlédnutí také ve formátu DOC - 60kB a PDF - 23kB

Zastupitelstvo obce Stránka schválilo a vydává dne 22. 12. 2004. v souladu s ust. § 10, § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 24 odst. 2) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Stránka:

I.
Základní ustanovení

čl. 1
V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochraně veřejného pořádku v obci Stránka se stanovují dále uvedená pravidla, jejichž účelem je zajištění bezpečnosti osob a majetku a veřejného pořádku na veřejných prostranstvích1) v obci.

II.
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

čl. 2
1) Na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možno vodit psy pouze na vodítku.
2) V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v obci se stanovuje chovatelům a vlastníkům psů povinnost zajistit, aby se psi volně nepohybovali na veřejném prostranství v zastavěných částech obce.
3) Zakazuje se vstupovat se psy na následující
a) veřejná prostranství: dětské hřiště u bytovek ve Stránce a sportovní hřiště v obci Stránka
b) veřejná zařízení: do prostor kulturního zařízení v obci Stránka
4) Chovatelé a vlastníci psů jsou povinni zajistit, aby jejich pes neznečišťoval veřejné prostranství, popř. zajistit odstranění takovéhoto znečištění.

III.
Závěrečná ustanovení

čl. 3
1) Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy, jež mají v případě, že je tato obecně závazná vyhláška stanovuje a vymezuje duplicitním způsobem, přednost.
2) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek, nepůjde-li o jiný správní delikt či trestný čin.
3) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Stránka č. 4 o veřejném pořádku, čistotě obce a bnakládání s domovním odpadem, ze dne 6. 10. 1992.
4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.

Kloudová Jaroslava - místostarostka

Dvorščík Štefan - starosta obce

1) ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Aktualizováno ( Pondělí, 01 prosinec 2008 )
 
< Předch.
Advertisement