CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z Obecního úřadu arrow Rozpočty obce arrow Zpráva o výsledku hospodaření - 2007
Zpráva o výsledku hospodaření - 2007 Tisk E-mail

KRAJSKÝ ÚŘAD
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ODBOR KONTROLY
Zborovská 11, PSČ 15021, Praha 5

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Stránka, IČ 662216
za r. 2007

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 21.11.2007 a 11. 4.2007 na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce Stránka 70, 277 35 Mšeno

Přezkoumání vykonaly:
- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání Zuzana Svobodová
- kontrolorka Alena Zemanová

Obec zastupovali: Štefan Dvorščík, starosta obce a Hana Bendová, hospodářka

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2007.

Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při dílčím přezkoumání
- porušení ustanovení o účetnictví – napraveno
- porušení ustanovení o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – napraveno

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Při přezkoumání hospodaření obce Stránka za předchozí roky nebyly zjištěny nedostatky.

Závěr:
Při přezkoumání hospodaření obce Stránka za rok 2007

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (§ 10 odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se.
 

 
< Předch.   Další >
Advertisement