9. 1. 2019 - Oznámení o zveřejnění VKM

Vyvěšeno: 9. 1. 2019

Svazek měst a obcí VKM
Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
IČ: 71193766

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

dle § 39 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí VKM na léta 2020 až 2021 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách svazku obcí http://www.svazekvkm.cz/rozpocty-a-vyhledy/
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v budově Obecního úřadu Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice.

Doba trvání zveřejnění: do doby schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.

Rozpočet dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí VKM na rok 2019 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách svazku obcí http://www.svazekvkm.cz/rozpocty-a-vyhledy/
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v budově Obecního úřadu Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice.

Doba trvání zveřejnění: do doby schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok.