Schválený rozpočet 2019

Vyvěšeno 19. 2. 2019

Rozpočet na rok 2019 byl navržen a schválen jako vyrovnaný.

Příjmy celkem ... 4.228.400 Kč

Výdaje celkem ... 4.228.400 Kč

Kompletní schválený rozpočet na rok 2019 v pdf formátu