Schůze ZO č. 5 - 5. 6. 2019

Ve středu 5. června 2019

se bude konat od 18.00

v zasedací místnosti OÚ ve Stránce schůze Zastupitelstva obce Stránka

Hlavní body programu:

1) Projednání stavebních prací na bytech v zámku Stránka

2) Projednání a schválení návrhu závěrečného účtu za rok 2018

3) Projednání zprávy o přezkumu hospodaření obce Stránka za rok 2018

4) Projednání a schválení účetní uzávěrky

5) Projednání půjčky na nákup autobusů pro SOK s.r.o

a další ...

Zápis ze zasedání č. 5 - 5. 6. 2019