Schůze ZO č. 6 - 14. 8. 2019

Ve středu 14. srpna 2019

se bude konat od 18.00

v zasedací místnosti OÚ ve Stránce schůze Zastupitelstva obce Stránka

Hlavní body programu:

1) Projednání stavebních prací na budově zámku - výměna druhé poloviny oken a započetí prací na bytech

2) Projednání vymalování kulturního zařízení a oprav vadných oken

3) Projednání rozpočtového opatření rozpočtu obce na rok 2019

4) Projednání autobusového zájezdu pro děti rodiče na ukončení prázdnin dne 31. 8. 2019

a další ...

Zápis ze zasedání č. 6 - 14. 8. 2019