23. 10. 2019 - Agenda nedostatečně zapsaných osob v KN

Vyvěšeno 23. 10. 2019

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

vydává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Kompletní znění Agendy nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí v pdf formátu