6. 11. 2019 - Návrh rozpočtu 2020

Vyvěšeno 6. 11. 2019

Rozpočet na rok 2020 byl navržen jako vyrovnaný.

Příjmy celkem ... 4.283.000 Kč

Výdaje celkem ... 4.283.400 Kč

Kompletní návrh rozpočtu na rok 2020 v pdf formátu