Schválený rozpočet 2020

Vyvěšeno: 11. 12. 2019

Rozpočet na rok 2020 byl schválen jako vyrovnaný.

Příjmy celkem ... 4.283.000 Kč

Výdaje celkem ... 4.283.400 Kč

Kompletní schválený rozpočet na rok 2020 v pdf formátu