Zpráva o výsledku hospodaření - 2019

Zveřejněno: 6. 3. 2020

Zveřejnění nepodepsané Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce - ve strojově čitelném PDF

Celé znění podepsané Zprávy o výsledku hospodaření obce - 8 str. - v pdf 2,6 MB

KRAJSKÝ ÚŘAD
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ODBOR KONTROLY
Zborovská 11, PSČ 150 21, Praha 5

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Stránka

IČ 00662216

za rok 2019

Přezkoumání hospodaření obce Stránka za rok 2019 bylo zahájeno dne 8. ledna 2020 doručením oznámení.

Přezkoumávané období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

  • 6. 3. 2020

na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumání proběhlo v sídle obce Stránka 70, 277 35 Mšeno

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Alena Zemanová
- kontrolor: Bc. Zuzana Svobodová

Obec zastupovali:

Štefan Dvorščík - starosta obce; Václav Semián - hlavní účetní

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2019.

Celé znění Zprávy o výsledku hospodaření obce - 8 str. - v pdf 2,6 MB

D. Závěr:

Při přezkoumání hospodaření obce Stránka za rok 2019

NEBYLY zjištěny chyby a nedostatky

(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ... 0,12 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ... 1,56 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ... 0,00 %

Obec Stránka, dne 6. 3. 2020

Podpisy kontrolorů:
Alena Zemanová, Bc. Zuzana Svobodová

Štefan Dvorščík – starosta obce Stránka

Aktualizováno ( Pondělí, 06 duben 2020 )