3. 8. 2020 - Veřejná nabídka - prodej stav. parcely

Zveřejněno: 3. 8. 2020

Veřejná nabídka na prodej nově vzniklé stavební parcely v pdf , přloha je geometrický plán - bližší info na OÚ Stránka.