První zmínky o obci

Již roku 1357 se uvádí jako majitel vsi Stránky pan Berka z Vilhartic. Po změnách vlastníků ve 14.-16.století koupil statek Stránka ke svému panství Oldřich Hřán z Harasova, pán na Vidimi. V roce 1609 odkoupil tento statek se vším příslušenstvím král Rudolf II. A poté od císaře Matyáše v roce 1611 Václav st. Berka z Dubé.
Po bitvě na Bílé hoře ( rok 1620), kdy byl Berka pro vzpouru odsouzen, prodala česká komora všechny jeho statky Albrechtu z Valdštejna. Po jeho smrti ( rok 1634) byl postoupen roku 1636 statek Stránka generálnímu strážmistrovi janu Bockovi, který jej svým potomkům dědictvím zanechal.
V roce 1700 se panství Bocků rozpadlo a statek obdržel Konrad Matouš hrabě Sparr, od něhož roku 1748 jej získal císařský generál a polní strážmistr Albert František rytíř Beneda z Nečtín. Ten roku 1756 prodal celý statek 1.července za 105.000,- zlatých řádu augustiniánů v Praze.
Správa celého majetku byla řízena ze zdejšího zámku. Zámek byl nejkrásnější a největší budovou ve vsi. Jednopatrová budova s barokní věžičkou dominuje celému okolí. Četné pokoje byly vyzdobeny malbami a soškami z augustiniánského prostředí. Nejvýznamnější byla kaple sv.Jana s barokním oltářem ( zasvěceným matce Dobré rady). Dominantou dvora je studna 120 vídeňských loket (téměř 70 m) hluboká. Mimo množství starých knih a spisů byla zde přechovávána i stará vojenská mapa Čech z roku 1720. Správci statku byli vždy samotní řeholníci, české národnosti a přičinili se o zachování českého jazyka v tomto kraji.
Obec má od roku 1877 školu, která je postavena v údolí a měla tento nápis: „ Cvičená mládež - obliba Boha, oslava vlasti a chlouba obce“. Škola byla jednotřídní s vlastní knihovnou, založenou společně se školou. V současné době jednotřídka již neexistuje a v budově se nachází jednací místnost a kancelář Obecního úřadu a byt správce.
V roce 1924 proběhla pozemková reforma a řád augustiniánů postupně předal Státnímu pozemkovému úřadu své polnosti. Po roce 1948 a především po vzniku st.statku se sídlem v zámku nastal úpadek a částečné chátrání tohoto objektu. V současné době bychom už marně pátrali po starých malbách na zdech či krásné kapli. Ty nenávratně zmizely a s nimi i časy minulé, pro venkov příznivější než současná hektická doba.

Aktualizováno ( Neděle, 11 leden 2009 )