Počet členů volební komise

Volby do Zastupitelstva Středočekého kraje a do Senátu Parlamentu ČR

konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Starosta obce Stránka

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písmeno c) zákona č. 130/2000Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a změně některých zákonů,

stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR) konané ve dnech 2. a 3. října 2020 ve volebním okrsku takto:

Volební okrsek č. 1: počet členů je 6

Konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně s volbami do Senátu Parlamentu ČR, plní podle ustanovení § 64 zákona o volbách zastupitelstev krajů okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do Senátu.

Ve Stránce 2. srpna 2020

Starosta obce Stránka: Dvorščík Štefan

Aktualizováno ( Úterý, 04 srpen 2020 )