Schůze ZO č. 4 - 19. 8. 2020

Ve středu 19. srpna 2020

se bude konat od 18.00

v zasedací místnosti OÚ ve Stránce schůze Zastupitelstva obce Stránka

Hlavní body programu:

1) Projednání žádosti o odprodej pozemku č.p. 11/6

2) Projednání žádosti o odprodej parcely č.p. 619/28

3) Projednání rozpočtového opatření č. 1 a 2 za rok 2020

4) Projednání rekonstrukce dvou bytů v zámku

5) Zajištění dětského dne 29. 8. 2020 na místním hřišti

a další ...

Zápis ze zasedání č. 4 - 19. 8. 2020