14. 12. 2020 - Krizová opatření Vlády ČR

Zveřejněno: 14. 12. 2020

Krizová opatření vlády a mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 14. 12. 2020:

Zdroj: 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady--14--prosince-2020-185630/