Poplatky - popelnice a psi

 Příští středu 20. ledna 2021 od 15.00 hod. do 18.00 hod. bude hospodářka OÚ Stránka vybírat poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky za psi v kanceláři OÚ.

Tyto poplatky zůstávají na úrovni minulých let a to:

Popelnice:

400,- Kč za trvale hlášeného občana

650,- Kč za rekreační objekt

Psi:

60,- Kč za pejska a 90,- Kč za každého dalšího psa