Schůze ZO č. 1 - 10. 3. 2021

Ve středu 10. března 2021

se bude konat od 18.00

v zasedací místnosti OÚ ve Stránce schůze Zastupitelstva obce Stránka

Hlavní body programu:

1) Projednání závěrečného účtu obce za rok 2020

2) Schválení účetní uzávěrky za rok 2020

3) Projednání zprávy o výsledku přezkumu hospodaření pracovnicemi Krajského úřadu

4) Projednání změny katastrálních hranic mezi obcemi Velký Újezd - Mšenem a Stránkou

5) Informace o realizaci dalších bytů v budově zámku a celkové zateplení celé budovy zámku.

6) Úpravy veřejné zeleně v obci Stránka

a další ...

Zápis ze zasedání č. 1 - 10. 3. 2021