Schůze ZO č. 2 - 28. 4. 2021

Ve středu 28. dubna 2021

se bude konat od 18.00

v zasedací místnosti OÚ ve Stránce schůze Zastupitelstva obce Stránka

Hlavní body programu:

1) Projednání výstavby bytů v budově zámku

2) Projednání žádosti o úplatný převod pozemku 1526/13

3) Projednání a určení výše pronájmu dvou pozemků z parcely č.p. 519/1

4) Určení termínu položení kytice k pomníku padlých 1. a 2. svět. války

a další ...

Zápis ze zasedání č. 2 - 28. 4. 2021