Ukrytí při mimořádných situacích

Ukrytí při mimořádných událostech

Ukrytí obyvatelstva se při mimořádných událostech zajišťuje v improvizovaných a ve stálých úkrytech. Improvizované úkryty se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikání radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě vyhlášení nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. Stálé úkryty slouží k ukrytí obyvatelstva a tvoří je trvalé ochranné prostory v podzemní části staveb nebo stavby samostatně stojící.

Všeobecné zásady :

 • dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují ukrytí
 • informace o možnosti ukrytí ve stálém úkrytu získáte u příslušného obecního úřadu nebo u svého zaměstnavatele
 • před odchodem do úkrytu si s sebou vezměte evakuační zavazadlo, dodržte zásady pro opuštění bytu
 • pokud nemáte v blízkosti bydliště stálý úkryt, můžete si upravit svépomocí prostory ve vhodných částech bytu nebo obytného domu jako improvizovaný úkryt

Chování obyvatel v úkrytech :

• chovejte se ukázněně a řiďte se úkrytovým řádem a pokyny obsluhy úkrytu
• neplýtvejte vodou a potravinami
• udržujte pořádek a čistotu
• zbytečně nepřecházejte, nehlučte a hlasitě nehovořte
• za všech okolností se chovejte klidně a ukázněně, vzájemně si pomáhejte
• nekuřte, nepoužívejte otevřený oheň a elektrické vařiče

 

Příprava improvizovaného úkrytu

Vyberte vhodný prostor v bytě, domě nebo rodinném domku, který umožní improvizované ukrytí. Vhodnými prostory jsou: sklepy s klenutými nebo železobetonovými stropy, silnými obvodovými zdmi, pokud možno s co nejmenším počtem vstupních a okenních otvorů. Pro případ úniku nebezpečných látek si vyberte prostory odvrácené od směru úniku nebezpečné látky. Oblepte veškeré spáry lepící páskou a ochranu proti možnému zranění střepinami zabezpečte přelepením skla nebo jejich překrytím.

U rodinných domků zesilte okenní a vstupní otvory přídavným materiálem - prkna, cihly, kameny, pytle s pískem nebo hlínou, násyp zeminy, podpírání stropů vzpěrami.


Improvizované prostředky individuální ochrany

Pokud není k dispozici komplet ochranná maska – filtr, je možné si svépomocně připravit improvizovaný prostředek ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla před účinky nebezpečných škodlivin. Jedná se o jednoduché pomůcky, které si občan připraví svépomocí z dostupných prostředků a které částečně nahrazují PIO.

Zásady pro použití:

 • celý povrch těla musí být zakryt
 • všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit
 • k dosažení vyššího ochranného účinku kombinovat více ochranných prostředků nebo použití oděvů v několika vrstvách

Prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla je možné použít pouze, nejsou-li k dispozici profesionálně vyrobené prostředky a hrozí-li prodlení času, jen proti některým nebezpečným látkám (čpavek, chlór).

Improvizované prostředky individuální ochrany lze použít pouze jako provizorní řešení při :

 • přesun osob do stálých úkrytů
 • úniku ze zamořeného území
 • překonání zamořeného prostoru
 • ochraně v úkrytu jednoduchého typu nebo improvizovaného úkrytu
 • evakuaci obyvatelstva

Ochrana hlavy

K ochraně hlavy se doporučuje použít čepici, šátky a šály, přes které je vhodné převléci kapuci, příp. nasadit ochrannou přilbu (motocyklové, cyklistické apod.).

Ochrana dýchacích cest a obličeje

Nejvhodnějším způsobem improvizované ochrany dýchacích cest je překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky či froté ručníkem nebo převázání šátku nebo šály přes ústa a nos.

Ochrana očí

K improvizované ochraně očí jsou nejvhodnějším prostředkem brýle uzavřeného typu (potápěčské, lyžařské, apod., u kterých je nutné přelepit větrací průduchy lepící páskou).

Ochrana trupu

Nejvhodnější druhy oděvů jsou :

 • dlouhé zimní kabáty
 • bundy
 • dlouhé kalhoty
 • kombinézy
 • šusťákové sportovní soupravy

Ochrana rukou

Velmi dobrým ochranným prostředkem rukou jsou pryžové rukavice. Ochranný účinek je tím větší, čím je materiál silnější. Vhodnější jsou rukavice delší, neboť chrání zápěstí a částečně i předloktí. Rukávy přesahující přes okraj rukavic, pokud nejsou ukončeny nápletem nebo pryží, převážete u okrajů řemínkem nebo provázkem. Nemáte-li k dispozici žádné rukavice, ovinete si ruce šátkem, látkou apod., aby byly alespoň krátkodobě chráněny a nepřišly do přímého styku se škodlivými látkami.

Ochrana nohou

Nejvhodnější jsou:

 • pryžové holínky
 • kožené holínky
 • kozačky
 • kožené vysoké boty

 

Aktualizováno ( Pondělí, 09 březen 2009 )