26. 5. 2021 - Závěrečný účet Svazku VKM za rok 2020

Zveřejněno: 26. 5. 2021

Svazek měst a obcí VKM

Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

IČ: 71193766

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách svazku obcí http://www.svazekvkm.cz/rozpocty-vyhledy-a-zaverecne-ucty/

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v budově Obecního úřadu Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice.

Závěrečný účet za rok 2020

www.svazekvkm.cz/uredni-deska/18

Závěrečný účet 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, Rozvahy k 31. 12. 2020 a Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2020.

Číslo jednací: 03/2021
Vyvěsil: Ing. Iva Cucová
Kategorie: Obecné
Vyvěšeno dne: 26. 5. 2021
Bude sejmuto dne: 30. 6. 2021

 

Aktualizováno ( Středa, 09 červen 2021 )