Schůze ZO č. 4 - 30. 6. 2021

Ve středu 30. června 2021

se bude konat od 18.00

v zasedací místnosti OÚ ve Stránce schůze Zastupitelstva obce Stránka

Hlavní bod programu:

1) Určení finanční pomoci obcím postiženým tornádem na jižní Moravě

Zápis ze zasedání č. 4 - 30. 6. 2021