Návrh rozpočtu 2022

Vyvěšeno 3 11. 2021

Rozpočet na rok 2022 byl navržen jako schodkový - 722.000 Kč.

Příjmy celkem ... 5.133.000 Kč

Výdaje celkem ... 4.411.000 Kč

Kompletní návrh rozpočtu na rok 2022 v pdf formátu