Schůze ZO č. 7 - 24. 11. 2021

Ve středu 24. listopadu 2021

se bude konat od 18.00

v zasedací místnosti OÚ ve Stránce schůze Zastupitelstva obce Stránka

Hlavní bod programu:

1) Projednání střednědobého výhledu rozpočtu obce pro rok 2022-2024

2) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2022

3) Projednání smlouvy na třídící slevu od firmy AVE - odpoadové hospodařstvi

4) Projednání a určení ceny za odprodej části pozemku č.p. 1526/1 o rozloze 2 m2

a další ....

Zápis ze zasedání č. 7 - 24. 11. 2021